İFRAZ – TEVHİD – YOLATERK

İfraz, tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıt altına alınmış bir gayrimenkulün, söz konusu mülkün önceden düzenlenmiş haritalara göre tek bir parçadan birçok parçaya bölünerek tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.

Tevhid, iki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir.

Yola terk, taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir şekilde taşınmazının bir kısmını ya da tamamını kamu yararına terk etmesi durumudur.