FOTOGRAMETRİK HARİTALAR

Fotogrametri; yersel kameralarla yerden alınan resimler veya daha yaygın kullanılan şekliyle uçağa veya hava aracına yerleştirilen kameralarla havadan çekilen resimler üzerinde yapılan ölçümlerle uygulanan, yeryüzü topoğrafyasının şekli ve biçimini belirlemeye ve muhtelif ölçeklerde topoğrafik vektör ve ortofoto haritalarını üretmeyi saglar. En basit anlatımla, fotogrametrik yöntem; topoğrafik yeryüzü üzerindeki obje ve detayların tespit edilmesine, yeryüzünün yapısı ve biçiminin geometrik olarak belirlenmesine, farklı ölçeklerde topoğrafik vektör ve ortofoto haritaların üretilmesine olanak sağlamaktadır. Fotogrametri yöntemi,
kullanıcılar ve uygulayıcılar arasında daha ziyade yerden ve havadan alınan resimlerle (fotoğraflarla) uygulanan bir harita üretim tekniği olarak bilinir. Son yıllarda bilgisayar teknolojisi, bilgi işleme teknikleri, fotogrametrik alet, sistem ve yöntemlerde meydana gelen önemli teknolojik gelişmeler neticesinde, “fotogrametrik yöntem” havadan alınan resimlerle ve uydulardan alınan görüntülerle topoğrafik vektör ve ortofoto haritaların üretiminde en çok kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

 • Sayısal Arazi Modeli Üretimi Ve Üç Boyutlu Şehir Modellemeleri.
 • Halihazır Harita üretiminde
 • Büyük sanayi bölge ve tesislerin ölçümünde
 • Hes projeelri için sayısal arazi modeli ve harita üretimi
 • Orman amenajman planı altlıkları
 • Orman yangın alanlarının ölçümü
 • Maden sahalarının ölçümü
 • Çöp ve atık alanlarının ölçümü
 • Baraj havzalarının ölçümü ve haritalamsı
 • Muhtelif Ölçekli Topografik Haritalar
 • Yol Tünel ve kavşak projelerine Atlık Teşkil etmek için
 • Kentsel Dönüşüm Alanlarının Ölçümü
 • İnşaat Alanlarının Takibi.