Hizmetlerimiz

Fotogrametri; yersel kameralarla yerden alınan resimler veya daha yaygın kullanılan şekliyle uçağa veya hava aracına yerleştirilen kameralarla havadan
çekilen resimler üzerinde yapılan ölçümlerle uygulanan, yeryüzü topoğrafyasının şekli ve biçimini belirlemeye ve muhtelif
ölçeklerde topoğrafik vektör ve ortofoto haritalarını üretmeyi saglar. En basit anlatımla, fotogrametrik
yöntem; topoğrafik yeryüzü üzerindeki obje ve detayların tespit edilmesine, yeryüzünün yapısı ve biçiminin geometrik olarak
belirlenmesine, farklı ölçeklerde topoğrafik vektör ve ortofoto haritaların üretilmesine olanak sağlamaktadır. Fotogrametri yöntemi,
kullanıcılar ve uygulayıcılar arasında daha ziyade yerden ve havadan alınan resimlerle (fotoğraflarla) uygulanan bir harita üretim
tekniği olarak bilinir. Son yıllarda bilgisayar teknolojisi, bilgi işleme teknikleri, fotogrametrik alet, sistem ve yöntemlerde meydana
gelen önemli teknolojik gelişmeler neticesinde, “fotogrametrik yöntem” havadan alınan resimlerle ve uydulardan alınan görüntülerle
topoğrafik vektör ve ortofoto haritaların üretiminde en çok kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.

Client's Love Testimonials

Client's Trusted Client's