3D CEPHE RÖLEVESİ LAZER TARAMA

Günümüzde yer yüzeyinin, kent yapılarının, topografik şekillerin veya herhangi bir nesnenin 3B modelinin elde edilmesi birçok bilimsel çalışmanın ve ticari faaliyetin altyapısını oluşturmaktadır. Elde edilen 3B verinin gerçekle uygunluğu, ne kadar sürede elde edildiği ve maaliyeti bu çalışmaların temel sorunlarıdır.3d Cephe rölevesi hassas cihazlarla ölçüm yapılan en uygun çözümleri sunan ölçüm teknolojilerinden biridir. Ulaşılması güç yerlerde dahi ölçüm yapılabilmesi, yapının modelinin orijinal renkleri ile elde edilebilmesi gibi birçok bileşen bu teknolojinin öne çıkmasını sağlamaktadır.

  • Yüksek katlı bina Cephe rölevesi
  • Fabrika ve çelik yapıların röleve çalışması
  • İç mekan röleve çalışması
  • Peyzaj alanlarının modellenmesi eğik yüzey alan hesapları
  • Tarihi eser binaların rölevesi ve modellenmesi modellenmesi
  • Rüzgar Ve Güneş Enerjisi Sistemleri İçin Ölçme
  • İnşaat yapı projeleri İçin Ölçme Uygulamaları
  • Endüstriyel Tesisler İçin Ölçme Uygulamaları
  • Arkeolojik Kazı Alanları

Bugün Lazer Tarama Sistemleri, bu uygulamalar için dünyada ön plana çıkmaya ve hızla gelişmeye başlamıştır. Bu lazer sistemlerinden elde edilen bilgiler gerçek ile uyumludur. 3 boyutlu geometrik ve görsel bilgiler, hızlı ve düşük maliyetle lazer tarama sistemleri ile elde edilmektedir. Yersel tarayıcılarla elde edilen 3 boyutlu bilgi, farklı disiplinler tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde birçok mühendislik uygulamalarında, tarihi ve kültürel mirasın korunmasında, rölöve ve restorasyon gibi vb. çalışma alanlarında kullanılmaktadır.